Morkovské chlap 2021

 

a dětský triatlonek

 

 

sobota 10.7.2021

23.ročník lidového triatlonu

KOUPALIŠTĚ MORKOVICE

 

Hlavní závod:

plavání 200m v bazénu - silniční kolo 20km - běh 5km (nově start prvních závodníků od 13:10h)

Závod je vypsán jak pro jednotlice, tak pro 3 členné štafety, které startují na začátku startovního pole.

Dětské závody:

délky dle věkových kategorií níže ( starty prvních kategorii od 9:30h)

Prezentace:

dětský závod od 8:30 do 9:0h

hlavní závod od 8:30 do 12:30

online registrace od 17.6. 2021 do 7.7.2021 

Přihláška je platná až po zaplacení startovného, závodníci, kteří nebudou mít k datu 7.7.2021 uhrazené startovné budou ze startovní listny vyškrknuti a budou se muset přihlásit jako nově příchozí v den prezentace.

Startovné:

Hlavní závod 0,2-20-5                  

500 Kč pro dospělé kategorie

750 Kč pro 3 členné štafety

300 Kč pro juniorské kategorie

Dětské závody: 

200 kč pro všechny kategorie

Všichni účastníci mladší 18 let s trvalým pobytem v Morkovicích mají startovné zdarma. Je nutné při prezenci v den závodu předložit doklad prokazující tuto skutečnost.

 

Kategorie hlavního závodu (starty v rozplavbách po 21 závodnicích od 13:10h):

Junioři 16-19let  2002-2005

Muži 20-29 let 1992-2001

Muži 30-39 let 1982-1991

Muži 40-49 let 1972-1981

Muži 50-59 let 1962-1971

Muži 60 a více let 1920-1961

Juniorky 16-19 let 2002-2005

Ženy 20-29 let 1992-2001

Ženy 30-39 let 1982-1991

Ženy 40 a více let 1920-1981

Časový harmonogram startů rozplaveb hlavního závodu:

Závodníci startují od 13:10h dle data přihlášení. Kdo se první registruje startuje ve 13:10h atd......... Závody štafet startují jako první ve 13h. Změny startovních pozic za poplatek 200kč. 

Časy startů jsou pouze orientační a pořadatel si vyhrazuje právo starty rozplaveb v řádu minut posouvat.

Prosíme závodníky, kteří chcou startovat spolešně ať se registrují zároveň, tím pádem budou mít stejnou vlnu, nebo maximálně vedlejší startovní vlnu. Organizace závodu je v týdnu před závodem velmi časově náročná a jako amatérští pořadatelé, kteří máme svá zaměstnání a rodiny nejsme schopni před závodem jen sedět u počítače a řešit kdo chce kdy a s kým startovat. Děkujeme za pochopení.

Vyhlášení výsledků po dokončení posledního závodníka cca 18-19h dle počtu závodníků.

 

Kategorie a orientační časy startů dětských závodů:

9:30 odrážedla (2019-2018) - cca 10m brouzdaliště-50m odrážedlo-50m běh

9:45 kluci/holky (2017-2016) cca 10m brouzdaliště- 500m kolo, 200m běh

10:00 kluci/holky (2015-2014) – 20m plavání-1,5km kolo-500m běh

10:15 kluci/holky (2013-2012) - cca 40m plavání-3km kolo-1km běh

10:30 kluci/holky (2011-2010) – 50m plavání-4.5km kolo-1000m běh

10:45 kluci/holky (2009-2008) 50m plavání-6km kolo-2km běh

11:00 kluci/holky (2007-2006) 100m plavání-7,5km kolo, 3km běh

Časy jsou pouze orientační, následující kategorie bude startovat ihned po doběhu kategorie předchozí.

 

Pravidla závodu Morkovské Chlap 2021

-Závodníci startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzenosti fyzické i psychické připravenosti na závod.

-Účastníci mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

-Pořadatel nehradí škody způsobené na zdraví a majetku vzniklé závodníkům v souvislosti se závodem.

-Všichni závodníci se musí během závodu řídit pokyny pořadatelů a policie.

-Dle vlastního uvážení je na závod povoleno funkční kolo s dvěma na sobě nezávislými brzdami.

-Závodník musí být vybaven bezpečnostní přilbou, kterou musí mít nasazenou na hlavě po celou dobu cyklistické části závodu.

-Závodník musí absolvovat celou trasu s elektronickým čipem umístěným na kotníku, jinak nebude v cíli klasifikován.

-Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele a nesmí se upravovat, jsou vázané na přihlášku a jsou nepřenosné na jinou osobu.

-Měřicí elektronický čip je povinen mít závodník po celou dobu závodu na kotníku, čipy jsou majetkem pořadatele a závodník je povinen po dokončení závodu čip odevzdat v cílovém prostoru časoměřičům. V případě neodevzdá-li závodník po závodě čip pořadateli je pořadatel oprávněn vymáhat po závodníku náhradu za čip v částce 300,- kč.

-Klasifikováni budou pouze závodnici, kteří absolvují celou trasu včetně všech průjezdních kontrol.

-Závod se jede za plného silničního provozu a závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu.

-Pořadatel může použít mnou poskytnutá data pro potřeby závodu s tím, že budou náležitě chráněna ve smyslu platného zákona.

-Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada startovného nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.

-V případě živelné pohromy, epidemie, nebo jiné předem nepředvídatelné katastrofy se startovné nevrací

-Účastník akce registrací do závodu a zaplacením startovného stvrzuje, že splňuje všechny podmínky pro účast na hromadných akcích, které se týkají onemocnění Covid-19 platných k datu závodu.

-V případě neúčasti se startovné nevrací, pouze do 7.7.2021 lze za poplatek 100kč převést na jinou osobu.

-Souhlasím s pořizováním mé podobizny, obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Morkovské Chlap (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.biketriatlonmorkovice.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek.

 

Přihlášením k závodu a zaplacením startovného závodník stvrzuje, že bez výhrad souhlasí s výše uvedenými propozicemi a pravidly závodu v plném rozsahu.

 

informace:  

ředitel závodu: Pavel Mich :776 849 368, pavel.mich@seznam.cz

časomíra, registrace a zpracování výsledků: Pavel Žák: 724 901 108, pavel.cykloop@gmail.com