Bike Triatlon Morkovice pořádá 13. ročník závodu horských a gravelových kol

 

MORKOVSKÉ BAJK 2024

sobota 6.4.2024

 

 

Pořadatel: BIKE TRIATLON MORKOVICE z.s.

Místo konání: Sokolovna Morkovice

 

Přehled tras závodu:

čas startu: trasy a kategorie: ročníky startovné:
13:00 trasa ELITE 69 km (3 x okruh 23 km) 1.2. - 28.2. 1.3. - 31.3. na místě
Muži 50 a více let 1920 - 1974 500 Kč 600 Kč 700 Kč
Muži 40 - 49 let 1975 - 1984 500 Kč 600 Kč 700 Kč
Muži 19 - 39 let 1985 - 2005 500 Kč 600 Kč 700 Kč
Ženy 18 let a více 1920 - 2006 500 Kč 600 Kč 700 Kč
13:05 trasa SPORT 46 km (2 x okruh 23 km)
Muži 60 let a více 1920 - 1964 400 Kč 500 Kč 600 Kč
Muži 19 - 59 let 2005 - 1965 400 Kč 500 Kč 600 Kč
Junioři 17 - 18 let 2007 - 2006 300 Kč 400 Kč 500 Kč
Ženy 40 let a více 1920 - 1984 400 Kč 500 Kč 600 Kč
Ženy 17 - 39 let 2007 - 1985 400 Kč 500 Kč 600 Kč
13:05 trasa Hobby + mládež 23 km (1 x okruh 23 km)
Muži 17 a více let 1920 - 2007 300 Kč 400 Kč 500 Kč
Ženy 17 a více let 1920 - 2007 300 Kč 400 Kč 500 Kč
Kadeti 15 - 16 let 2008 - 2009 200 Kč 300 Kč 400 Kč
Kadetky 15 - 16 let 2008 - 2009 200 Kč 300 Kč 400 Kč
Starší žáci 13 - 14   let 2010 - 2011 200 Kč 300 Kč 400 Kč
Starší žačky 13 - 14   let 2010 - 2011 200 Kč 300 Kč 400 Kč
10:30 Dětská trasa 8 km/100m (1 x okruh 8 km)
Kluci 11 - 12 let 2012 - 2013 150 Kč 200 Kč 250 Kč
Holky 11 - 12 let 2012 - 2013 150 Kč 200 Kč 250 Kč
Kluci 9 - 10 let 2014 - 2015 150 Kč 200 Kč 250 Kč
Holky 9 - 10 let 2014 - 2015 150 Kč 200 Kč 250 Kč
Kluci 7 - 8 let 2016 - 2017 150 Kč 200 Kč 250 Kč
Holky 7 - 8 let 2016 - 2017 150 Kč 200 Kč 250 Kč
Dětská trasa 800 m v cílovém prostoru
10:05 Kluci 3 - 6 let 2018 - 2021 100 Kč 100 Kč 150 Kč
10:15 Holky 3 - 6 let 2018 - 2021 100 Kč 100 Kč 150 Kč
10:00 Odražedla 100 m v cílovém prostoru
Kluci 0 - 4 let 2020 - 2024 50 Kč 50 Kč 100 Kč
Holky 0 - 4 let 2020 - 2024 50 Kč 50 Kč 100 Kč

 

Závodník, který bude hradit startovné v den závodu nebude mít v ceně startovného poukaz na teplé jídlo v cíli.

Pro výši startovného rozhoduje datum připsání platby na náš účet nikoliv termín registrace online.

Startovné obsahuje:

  • pořadatelský servis více jak 30ti pořadatelů v den závodu
  • zázemímí areálu sokolovny v Morkovicích
  • profesionální časomíru a výsledkový servis, startovní číslo s měřícím čipem
  • občerstvovací stanici na trase
  • možnost mytí kol
  • poukaz na občerstvení po závodě pro závodníky s uhrazeným startovným do 31.3.2024
  • administrační poplatky pořadatele

 

Registrace:

Přihlášení možné pouze online a to od 5.2.2024 

V den závodu nepříjmmáme papírové přihlášky, registraci provědte online doma na PC, nebo na místě přes váš mobil či tablet. Na prezentaci pouze nahlaste vaše jméno a startovné uhradte v hotovosti.

Po vyplnění a odeslání online přihlášky Vám budou na Vaši emailovou adresu zaslány pokyny k platbě. 

Pro výší startovného rozhoduje den připsání platby na náš účet, nikoliv termín registrace !!!

V případě neúčasti se startovné nevrací, pouze lze za poplatek 100kč převést na jinou osobu.

 

Mapa tras závodů:

 

Trasa hlavního závodu okruh 23km 

Okruh je vhodný jak pro MTB, tak gravel kola a sjízdný za všech podmínek

 

Trasa dětského okruhu 8 km 

Trasa dětského závodu 3-6 let

Děkujeme níže uvedeným vlastníkům za umožnění průjezdu závodníků řes jejich pozemky:
Lesy České republiky s.p.
Marie Podstatzká Thonsern 
Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
 
 

Výhlášení výsledků:

11:30h - dětská trasa 8km, odrážedla a děti 3-6 let.
17:00h - ostatní trasy a kategorie
 
 

Ceny:

Závodníci na 1. až 3. místě obdrží poháry a věcné ceny.

 

Řazení na startu:

Bude upřesněno dle množství přihlášených závodníků do jednotlivých závodů.
V případě nutnost rozřazení závodníků do startovních bloků si pořadatel vyhrazuje právo přidělit divoké karty, připadně přidělovat startovní čísla dle data registrace.
 
 

Pravidla závodu Morkovské Bajk 2024

-Závodníci startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzenosti fyzické i psychické připravenosti na závod.

-Účastníci mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

-Pořadatel nehradí škody způsobené na zdraví a majetku vzniklé závodníkům v souvislosti se závodem ani škody způsobené třetím osobám.

-Všichni závodníci se musí během závodu řídit pokyny pořadatelů a policie.

-Dle vlastního uvážení je na závod povoleno funkční horské, gravelové, nebo trekingové kolo s dvěma na sobě nezávislými brzdami.

-Závodník musí být vybaven bezpečnostní přilbou, kterou musí mít nasazenou na hlavě po celou dobu závodu.

-Závodník musí objet celou trasu se startovním číslem s integrovaným čipem, šíslo musí být umístěno viditělně na řídítkách, jinak nebude závodník v cíli klasifikován.

-Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele a nesmí se upravovat, jsou vázané na přihlášku a jsou nepřenosné na jinou osobu.

-Klasifikováni budou pouze závodnici, kteří projedou celou trasu včetně všech průjezdních kontrol.

-Závod se jede za plného silničního provozu a závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu.

-Pořadatel může použít mnou poskytnutá data pro potřeby závodu s tím, že budou náležitě chráněna ve smyslu platného zákona.

-Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada startovného nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.

-V případě živelné pohromy, epidemie, nebo jiné předem nepředvídatelné katastrofy se startovné nevrací

-V případě neúčasti se startovné nevrací, pouze do lze za poplatek 100kč převést na jinou osobu.

Závodník přihlášením do závodu a zaplacením startovného stvrzuje, že splňuje všechny podmínky pro účast na hromadných akcích dle aktuálního nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví ČR.

-Souhlasím s pořizováním mé podobizny, obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Morkovské Bajk (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.biketriatlonmorkovice.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek.

 

Bližší informace:  bikettmorkovice@seznam.cz, 724 901 108