Bike Triatlon Morkovice pořádá 12. ročník závodu horských kol

 

MORKOVSKÉ BAJK 2023

sobota 8.4.2023

 

MTB maraton, trasy:

Hlavní závod 48km, 1200m převýšení 

Krátká trasa 32km, 800m převýšení 

+

Dětský maratonek na 16km a 8km

 

 

 

Pořadatel: BIKE TRIATLON MORKOVICE z.s.

Místo konání: Sokolovna Morkovice

 

Přehled tras závodu:


Závodník, který bude hradit startovné v den závodu nebude mít v ceně startovného poukaz na teplé jídlo v cíli.

Pro výši startovného rozhoduje datum připsání platby na náš účet nikoliv termín registrace online.

 

 

Registrace:

Přihlášení možné online a to od 4.1.2023 do 8.4. 2023.

V den závodu nepříjmmáme papírové přihlášky, registraci provědte online doma na PC, nebo na místě přes váš mobil či tablet. Na prezentaci pouze nahlaste vaše jméno a startovné uhradte v hotovosti.

Po vyplnění a odeslání online přihlášky Vám budou na Vaši emailovou adresu zaslány pokyny k platbě. 

Pro výší startovného rozhoduje den připsání platby na náš účet, nikoliv termín registrace !!!

V případě neúčasti se startovné nevrací, pouze lze za poplatek 100kč převést na jinou osobu.

V ceně startovného: měření čipovou technologií, zázemí, zabezpečení trati pořadateli a profesionální zdravotní službou www.rescuesportovniservis.cz, občerstvení na trati, jídlo a pití po závodě pro závodníky s uhrazeným startovným do 4.4.2023, sprchy , možnost mytí kol, parkování zdarma.

 

Mapa tras závodů:

 
Trasa 48 km/1200m  na 3 červené okruhy po 16 km
Trasa 32 km/800m na 2 červené okruhy po 16 km
Trasa 16 km/400m na 1 červený okruh 16 km
Trasa 8 km děti 7-12 let na 1 modrý okruh
Děti 6 let a méně trasa pouze v prostoru startu a cíle
 
Pouze změna u hlavního okruhu oproti ročníku 2022 nebude se sjíždět až do obce Hoštice, ale po technickém sjezdu bude nasledovat terenní výjezd lesem, který závodníky navede na původní trasu cca v půli výjezdu Hoštické kaštanové áleje.
K tomuto kroku jsme přistoupili, abychom se vyhli dopravním komplikacím v obci Hoštice a ušetřili pořadatele, kteří tento úsek museli zabezpečovat.
 
 
Morkovské Bajk se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky, jsou to i Vaše lesy, chovejte se tady prosím ohleduplně.
 

Výhlášení výsledků:

11:30h - dětská trasa 8km, odrážedla a děti 3-6 let.
17:00h - ostatní trasy a kategorie
 
 

Ceny:

Závodníci na 1. až 3. místě obdrží poháry a věcné ceny.

 

Řazení na startu:

Bude upřesněno dle množství přihlášených závodníků do jednotlivých závodů.
V případě nutnost rozřazení závodníků do startovních bloků si pořadatel vyhrazuje právo přidělit divoké karty, připadně přidělovat startovní čísla dle data registrace.
 
 

Pravidla závodu Morkovské Bajk 2023

-Závodníci startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzenosti fyzické i psychické připravenosti na závod.

-Účastníci mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

-Pořadatel nehradí škody způsobené na zdraví a majetku vzniklé závodníkům v souvislosti se závodem.

-Všichni závodníci se musí během závodu řídit pokyny pořadatelů a policie.

-Dle vlastního uvážení je na závod povoleno funkční horské, nebo trekingové kolo s dvěma na sobě nezávislými brzdami.

-Závodník musí být vybaven bezpečnostní přilbou, kterou musí mít nasazenou na hlavě po celou dobu závodu.

-Závodník musí objet celou trasu se startovním číslem na řidítkách a s elektronickým čipem umístěným na přední vidlici, jinak nebude v cíli klasifikován.

-Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele a nesmí se upravovat, jsou vázané na přihlášku a jsou nepřenosné na jinou osobu.

-Klasifikováni budou pouze závodnici, kteří projedou celou trasu včetně všech průjezdních kontrol.

-Závod se jede za plného silničního provozu a závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu.

-Pořadatel může použít mnou poskytnutá data pro potřeby závodu s tím, že budou náležitě chráněna ve smyslu platného zákona.

-Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada startovného nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.

-V případě živelné pohromy, epidemie, nebo jiné předem nepředvídatelné katastrofy se startovné nevrací

-V případě neúčasti se startovné nevrací, pouze do lze za poplatek 100kč převést na jinou osobu.

Závodník přihlášením do závodu a zaplacením startovného stvrzuje, že splňuje všechny podmínky pro účast na hromadných akcích dle aktuálního nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví ČR.

-Souhlasím s pořizováním mé podobizny, obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Morkovské Bajk (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.biketriatlonmorkovice.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek.

 

Bližší informace:  bikettmorkovice@seznam.cz, 724 901 108