Bike Triatlon Morkovice pořádá 8. ročník závodu horských kol
 

MORKOVSKÉ BAJK 2019

 
MTB maraton, trasy 46km a 27km
Neděle 31.03.2019
Trasa na 46km je zařazena do seriálu závodů Karpatské MTB tour (odkaz ZDE)
 
 
Pořadatel: BIKE TRIATLON MORKOVICE z.s.
Místo konání: prostransví před městským úřadem v Morkovicích (vedle rybníka Ovčáček)
Prezentace: od 10:00 do 12:00 v budově městského úřadu
Start: v 13:00 před městským úřadem Morkovice trasa 46km i 27km
Startovné: 
300 kč předem do 28.2.2019
350 Kč předem do 25.03.2019
Rozhoduje den připsání platby na náš účet, nikoliv termín registrace !!!
450Kč na místě prezentace ( bez jídla ) 
kategorie holky a kluci 13-15 let na trase 27km mají startovné předem do 25.03.2019 200 Kč, na místě prezentace 300 Kč bez jídla

V ceně startovného: měření čipovou technologií, zázemí, zabezpečení trati pořadateli a profesionální zdravotní službou www.rescuesportovniservis.cz, občerstvení na trati, jídlo po závodě ( při úhradě startovného do 25.3.2018) a pivo, nebo limo v cíli závodu.

 

V případě neúčasti se startovné nevrací, pouze do 25.3.2019 lze za poplatek 100kč převést na jinou osobu.

 
Přihlášení možné na tomto webu od 1.1.2019 a to do 25.3.2019 za snížené startovné, po tomto termínu pouze na místě v den prezentace za plné startovné. Všichni účastníci musí stvrdit svou účast podpisem při prezentaci v den závodu.
Po vyplnění a odeslání online přihlášky Vám budou na Vaši emailovou adresu zaslány pokyny k platbě. Číslo účtu pro platbu 107-9224590207/0100, jako variabilní symbol použijte číslo vygenerované v potvrzovacím emailu.
Přihláška je platná až po zaplacení startovného a závodníci, kteří nebudou mít uhrazeno startovné do 5 dnů od registrace systém automaticky smaže. Poslední termín pro registraci a připsání platby na náš účet je 25.3.2019. Závodníci, kteří nebudou mít 25.3.2019 uhrazené startovné budou ze startovní listiny vyškrtnuti. 
Seznam přihlášených závodníků bude vyvěšen na webu.
 
 
Trasa 46km: 1 okruh zaváděcí (8km) + 2 regulerní okruhy (19 km/okruh)
Převýšení závodu: 1 150 m
Trať vede po zpevněných cestách a lesních pěšinách, sjízdná za každého počasí. Občerstvovací stanice při průjezdu každým kolem.
Časový limit pro dokončení závodu je 4 hodiny.
 
 
Trasa 27km: 1 okruh zaváděcí (8km) + 1 regulerní okruh (19 km/okruh)
Převýšení závodu: 600m
Trasa je určena pro rekreační cyklisty, kteří si chtějí vyzkoušet závod horských kol a netroufnou si, nebo nemají z jara natrénováno na trasu 46km.
 
 
Kategorie:
 
Trasa 46km
MUŽI
- M1 15-19 let (2004-2000)
- M2 20-29 let (1999-1990)
- M3 30-39 let (1989-1980)
- M4 40-49 let (1979-1970)
- M5 50-59 let (1969-1960)
-M6 nad 60 let (1959-1921)
 
ŽENY
-Ženy 1 - 15-35 let (2004-1984)
- Ženy 2 - nad 36 let (1983 -1921)
 
Pro prvních 5 mužů na trase 46km máme připravené prize money a tito závodníci budou po dojezdu zařazeni do kategorie "elite" a již nebudou vyhlášeni ve věkových kategoriích. Chceme, aby se našeho závodu účastnili i profi závodníci, ale zároveň nechceme, aby brali medaile ve věkových kategoriích amatérským jezdcům pro které je závod především určen.
 
Trasa 27km
- Muži bez rozdílu věku
- Ženy bez rozdílu věku
- Kluci 13 - 14 let (2006-2005)
- Holky 13 - 14 let (2006-2005)
Startovné pro kategorii holky a kluci 13 - 14 let - 200 Kč do 25.3.2019 a 300kč na místě.
Trasa 27km se nezapočítává do seriálu Karpaty MTB tour.
 
Vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií bude probíhat od 17:00 hod.
Jednotlivé kategorie budou vyhlašovány pouze při dokončení 3 a více závodníků v dané kategorii.
 
Ceny:
Muži "Elite" v absolutním pořadí na trase 46km:
1.místo 3000 Kč
2.místo 2000 Kč
3.místo 1000 Kč
4.místo 500 kč
5.místo 500 kč
 
Ženy v absolutním pořadí na trase 46km
1.místo 1000 Kč
2.místo 700 Kč
3.místo 500 Kč
 
V ostatních kategoriích dostanou závodníci na 1. až 3. místě poháry a věcné ceny.
 
Řazení na startu:
 
Trasa 46km
1.koridor: startovní čísla 1-50 ( 40 závodníků z minulého ročníku +10x divoké karty)
2.koridor: startovní čísla 51-150 ( 41.-100.tý závodník z minulého ročníku + 40x divoké karty)
Žádosti o divoké karty zasílejte na email bikettmorkovice@seznam.cz do předmětu "divoká karta" a do textu emailu zadejte výsledky z jiných závodů, na základě kterých posoudíme přidělení divoké karty.
Podmínkou pro zařazení do 1. a 2. koridoru je být přihlášen a mít zaplaceno do 25.3.2019
3.koridor: startovní čísla: 151-300 volné řazení
Trasa 27km
4.koridor krátká trasa startovní čísla 301 a více volné řazení
 
Ze startu bude pořiziván záznam a závodníci, kteří nedodrží koridor budou penalizováni 5 minutami k výslednému času !
 

Pravidla závodu Morkovské Bajk 2019

-Závodníci startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzenosti fyzické i psychické připravenosti na závod.

-Účastníci mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

-Pořadatel nehradí škody způsobené na zdraví a majetku vzniklé závodníkům v souvislosti se závodem.

-Všichni závodníci se musí během závodu řídit pokyny pořadatelů a policie.

-Dle vlastního uvážení je na závod povoleno funkční horské, nebo trekingové kolo s dvěma na sobě nezávislými brzdami.

-Závodník musí být vybaven bezpečnostní přilbou, kterou musí mít nasazenou na hlavě po celou dobu závodu.

-Závodník musí objet celou trasu se startovním číslem na řidítkách a s elektronickým čipem umístěným na přední vidlici, jinak nebude v cíli klasifikován.

-Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele a nesmí se upravovat, jsou vázané na přihlášku a jsou nepřenosné na jinou osobu.

-Měřicí elektronický čip je povinen mít závodník po celou dobu závodu na přední vidlici, čipy jsou majetkem pořadatele a závodník je povinen po dokončení závodu čip odevzdat v cílovém prostoru časoměřičům. V případě neodevzdá-li závodník po závodě čip pořadateli je pořadatel oprávněn vymáhat po závodníku náhradu za čip v částce 300,- kč.

-Klasifikováni budou pouze závodnici, kteří projedou celou trasu včetně všech průjezdních kontrol.

-Závod se jede za plného silničního provozu a závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu.

-Pořadatel může použít mnou poskytnutá data pro potřeby závodu s tím, že budou náležitě chráněna ve smyslu platného zákona.

-Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada startovného nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.

-V případě živelné pohromy, epidemie, nebo jiné předem nepředvídatelné katastrofy se startovné nevrací

-V případě neúčasti se startovné nevrací, pouze do 25.3.2019 lze za poplatek 100kč převést na jinou osobu.

-Souhlasím s pořizováním mé podobizny, obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Morkovské Bajk (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.biketriatlonmorkovice.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek.

 
Bližší informace:  bikettmorkovice@seznam.cz, 724 901 108