Bike Triatlon Morkovice pořádá 

Morkovské podzimní běh 2023

Sobota 4.11 2023

Trasy 7 a 12,5 km

KDE: Sokolovna Morkovice

PREZENCE: 4.11.2023 od 09:30 do 10:45

 

START ZÁVODU: 

11:00 h

PARAMETRY TRAS: (lesní a polní cesty v okolí Morkovic!!!):

trasa 12,5 km (převýšení cca 280m) 1 x občerstvovací stanice

trasa 7 km (převýšení cca 110m)

KATEGORIE:

12,5 km 

muži: 18 – 39 let, 40let a víc

ženy: 18 – 39let, 40 let a víc

7 km 

muži: do 17 let, 18 – 39let, 40let a víc

ženy: do 17 let, 18 – 39let, 40let a víc

 

STARTOVNÉ:

 200 Kč

Registrace do závodu:

Podmínky závodu:

-Závodníci startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzenosti fyzické i psychické připravenosti na závod.

-Účastníci mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

-Pořadatel nehradí škody způsobené na zdraví a majetku vzniklé závodníkům v souvislosti se závodem.

-Všichni závodníci se musí během závodu řídit pokyny pořadatelů a policie.

-Závodník musí proběhnout celou trasu se startovním číslem na přední části těla a s měřícím čipem umístěným na kotníku, jinak nebude v cíli klasifikován.

-Startovní čísla jsou majetkem pořadatele a nesmí se upravovat, jsou vázané na přihlášku a jsou nepřenosné na jinou osobu.

-Klasifikováni budou pouze závodnici, kteří probjehnou celou trasu včetně všech průjezdních kontrol..

-Pořadatel může použít mnou poskytnutá data pro potřeby závodu s tím, že budou náležitě chráněna ve smyslu platného zákona.

-Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada startovného nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.

-V případě živelné pohromy, epidemie, nebo jiné předem nepředvídatelné katastrofy se startovné nevrací

-V případě neúčasti se startovné nevrací, pouze do lze za poplatek 100kč převést na jinou osobu.

Závodník přihlášením do závodu a zaplacením startovného stvrzuje, že splňuje všechny podmínky pro účast na hromadných akcích dle aktuálního nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví ČR.

 

-Souhlasím s pořizováním mé podobizny, obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Morkovské podzimní běh (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.biketriatlonmorkovice.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek.

Ředitel závodu:

Petr Vinklárek tel: 602 530 092 email: Petr-Vinklarek@seznam.cz


 

CENY: pro první tři místa v každé kategorii Triatlon Morkovice pořádá 1.ročník běžeckého závodu
 
KDE: Sokolovna Morkovice
PREZENCE: 19.11.2022 od 09:30 do 10:45
 
START ZÁVODU: 11:00
PARAMETRY TRAS (lesní a polní cesty v okolí Morkovic!!!):
25 km (převýšení cca 540m)
10 km (převýšení cca 160m)
KATEGORIE:
25 km muži: 18 – 39let, 40let a víc
ženy: 18 – 39let, 40let a víc
10 km muži: 18 – 39let, 40let a víc
ženy: 18 – 39let, 40let a víc
 
STARTOVNÉ:
platba předem do 13.11.2022: 200,00czk
na místě: 250,00czk
CENY: pro první tři místa v každé kategorii