Morkovské chlap 2023

 

sobota  15.7.2023

25.ročník lidového triatlonu

Sokolovna MORKOVICE

POZOR ZMĚNA !!!

Pro letošní ročník bude z důvodu uzavření koupaliště přesunuto zázamí závodu na Sokolovnu v Morkovicích, kde bude registrace, depo po kole a cíl závodu.

Plavecká část závodu proběhne v rybníku Švábka u obce Pornice, vzdáleného asi 3 km od Morkovic, zde bude umístěné i první depo.

Na start lze přijet na kole a pro závodníky, kteří nebudou mít doprovod bude připravena přeprava uložených věcí z 1. depa zpět do cíle na Sokolovnu.

 

 

Distance:

-plavání 200m v rybníce

-silniční kolo 19 km obrátková trasa, první kilometr kola šotolinová cesta zvládnutelná na pláštích šíře 25mm pak už pouze hladký asfalt :-)

-běh 5 km 

Závod je vypsán jak pro jednotlice, tak pro 3 členné štafety,

Prezentace:

od 7:30 do 9:00 Sokolovna Morkovice

Rozprava k trati a startu v 9:50 na startu u rybníka Švábka ( doporučujeme účast všech závodníků)

Start závodu v 10:00 rybník Švábka u obce Pornice

online registrace  od 1.6.2023

Platba převodem možná do 13.7.2023 po tomto termínu pouze v hotovosti na místě registrace. V den závodu nepříjmáme papírové přihlášky registrace možná pouze online přes registrační systém i v den závodu.

 

Přihláška je platná až po zaplacení startovného.

Startovné:

Hlavní závod 0,2-20-5                  

500 Kč pro dospělé kategorie

750 Kč pro 3 členné štafety

300 Kč pro juniorské kategorie

Dětské závody:

Bude upřesněno zde se budou konat.

 

Kategorie hlavního závodu

Kadeti 14 -15let 2008 - 2009

Junioři 16-19let  2004-2007

Muži 20-29 let 1994-2003

Muži 30-39 let 1984-1993

Muži 40-49 let 1974-1983

Muži 50-59 let 1964-1973

Muži 60 a více let 1920-1963

Juniorky 16-19 let 2004-2007

Ženy 20-29 let 1994-2003

Ženy 30-39 let 1984-1993

Ženy 40 a více let 1920-1983

Hromadný start v 10:00 na rybníku Švábka obec Pornice. V případě vyššího počtu závodníků může být start z bezpečnostních důvodů rozřazen do vln dle ketegorií závodu. Toto rozhodne ředitel závodu při rozpravě před startem v 9:50h

Mapa cyklistické části 19km/420m převýšení. Trasa rybník Švábka-Pornice-Morkovice-Skavsko-Litenčice-směr Lísky a otočka u zemědělského družstva a zpět-Litenčice-Skavsko-Morkovice Sokolovna depo 2

Pravidla závodu Morkovské Chlap 2023

-Závodníci startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzenosti fyzické i psychické připravenosti na závod.

-Účastníci mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

-Pořadatel nehradí škody způsobené na zdraví a majetku vzniklé závodníkům v souvislosti se závodem.

-Všichni závodníci se musí během závodu řídit pokyny pořadatelů a policie.

-Dle vlastního uvážení je na závod povoleno funkční kolo s dvěma na sobě nezávislými brzdami.

-Závodník musí být vybaven bezpečnostní přilbou, kterou musí mít nasazenou na hlavě po celou dobu cyklistické části závodu.

-Závodník musí absolvovat celou trasu s elektronickým čipem umístěným na kotníku, jinak nebude v cíli klasifikován.

-Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele a nesmí se upravovat, jsou vázané na přihlášku a jsou nepřenosné na jinou osobu.

-Měřicí elektronický čip je povinen mít závodník po celou dobu závodu na kotníku, čipy jsou majetkem pořadatele a závodník je povinen po dokončení závodu čip odevzdat v cílovém prostoru časoměřičům. V případě neodevzdá-li závodník po závodě čip pořadateli je pořadatel oprávněn vymáhat po závodníku náhradu za čip v částce 300,- kč.

-Klasifikováni budou pouze závodnici, kteří absolvují celou trasu včetně všech průjezdních kontrol.

-Závod se jede za plného silničního provozu a závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu.

-Pořadatel může použít mnou poskytnutá data pro potřeby závodu s tím, že budou náležitě chráněna ve smyslu platného zákona.

-Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada startovného nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.

-V případě živelné pohromy, epidemie, nebo jiné předem nepředvídatelné katastrofy se startovné nevrací

-Účastník akce registrací do závodu a zaplacením startovného stvrzuje, že splňuje všechny podmínky pro účast na hromadných akcích, které se týkají onemocnění Covid-19 platných k datu závodu.

-V případě neúčasti se startovné nevrací, pouze do 13.7.2023 lze za poplatek 100kč převést na jinou osobu.

-Souhlasím s pořizováním mé podobizny, obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Morkovské Chlap (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.biketriatlonmorkovice.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek.

 

Přihlášením k závodu a zaplacením startovného závodník stvrzuje, že bez výhrad souhlasí s výše uvedenými propozicemi a pravidly závodu v plném rozsahu.

 

informace:  

ředitel závodu: Pavel Mich :776 849 368, pavel.mich@seznam.cz

časomíra, registrace a zpracování výsledků: Pavel Žák: 724 901 108, pavel.cykloop@gmail.com