MORKOMAN

22. ročník závodu v Olympijském triatlonu

 

neděle 14.8.2021 - zrušeno !!!

Po poradě pořadatelů jsme se rozhodli, že letošní závod v olympijském

 triatlonu Morkoman, který se měl konat v termínu 14.8.2022 neuspořádáme

. Zvažujeme, že nahradíme podzimním duatlonem. Pořádní závodů je

 časově velmi náročná činnost, chceme si teď odpočinout a věnovat volný

 čas našim rodinám a vlastnímu sportování. Děkujeme za pochopení a na

 dalších závodech na shledanou

Plavání 1 500 m (v bazénu 50m)

Kolo 40 000 m (silniční kolo)

Běh 10 000 m (silniční běh)

Koupaliště Morkovice

Prezence  14.8.2022 do 08:30 hodin

Registrace online bude spuštěna 6.7.2022  - platba převodem bude možná do 10.8.2022.

Zaplaceným závodníkům přidělíme ve čtvrtek 11.8. startovní čísla na základě pořadí registrace.

Závodníci, kteří nebudou mít po 10.8.2022 zaplacené startovné a závodníci, kteří se budou dále registrovat budou mít přiřazena startovní čísla podle příchodu na prezenci v den závodu s tím, že startovné bude splatné v hotovosti.

Pozor změna ! 

Na místě nebude možné vyplnit papírovou přihlášku, online registrace bude spuštěna i v den závodu, registraci si vyplňte doma u pc před odjezdem, nebo na místě přes mobil či tablet. U prezentace jen nahlásíte jméno, zaplatíte startovné v hotovosti a bude vám přidělono první volné startovní číslo.

Zahájení závodu  08:50 hodin

Start závodu  09:00 hodin

Startovné 500 Kč 

Kategorie: 

Junioři 16-19let  2003-2006

Muži 20-29 let 1993-2002

Muži 30-39 let 1983-1992

Muži 40-49 let 1973-1982

Muži 50-59 let 1963-1972

Muži 60 a více let 1920-1962

Juniorky 16-19 let 2003-2006

Ženy 20-29 let 1993-2002

Ženy 30-39 let 1983-1992

Ženy 40 a více let 1920-1982

3 členné štafety

 

Závod měřen čipy.

Občerstvení zajištěno, možnost stanování v areálu koupaliště (po tel. domluvě)

 

 

Pravidla závodu Morkoman 2022

-Závodníci startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzenosti fyzické i psychické připravenosti na závod.

-Účastníci mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

-Pořadatel nehradí škody způsobené na zdraví a majetku vzniklé závodníkům v souvislosti se závodem.

-Všichni závodníci se musí během závodu řídit pokyny pořadatelů a policie.

-Dle vlastního uvážení je na závod povoleno funkční kolo s dvěma na sobě nezávislými brzdami.

-Závodník musí být vybaven bezpečnostní přilbou, kterou musí mít nasazenou na hlavě po celou dobu cyklistické části závodu.

-Závodník musí absolvovat celou trasu s elektronickým čipem umístěným na kotníku, jinak nebude v cíli klasifikován.

-Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele a nesmí se upravovat, jsou vázané na přihlášku a jsou nepřenosné na jinou osobu.

-Měřicí elektronický čip je povinen mít závodník po celou dobu závodu na kotníku, čipy jsou majetkem pořadatele a závodník je povinen po dokončení závodu čip odevzdat v cílovém prostoru časoměřičům. V případě neodevzdá-li závodník po závodě čip pořadateli je pořadatel oprávněn vymáhat po závodníku náhradu za čip v částce 300,- kč.

-Klasifikováni budou pouze závodnici, kteří absolvují celou trasu včetně všech průjezdních kontrol.

-Závod se jede za plného silničního provozu a závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu.

-Pořadatel může použít mnou poskytnutá data pro potřeby závodu s tím, že budou náležitě chráněna ve smyslu platného zákona.

-Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada startovného nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.

-V případě živelné pohromy, epidemie, nebo jiné předem nepředvídatelné katastrofy se startovné nevrací

-Účastník akce registrací do závodu a zaplacením startovného stvrzuje, že splňuje všechny podmínky pro účast na hromadných akcích, které se týkají onemocnění Covid-19 platných k datu závodu.

-V případě neúčasti se startovné nevrací, pouze do 10.8.2022 lze za poplatek 100kč převést na jinou osobu.

-Souhlasím s pořizováním mé podobizny, obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Morkovské Chlap (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.biketriatlonmorkovice.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek.

 

Přihlášením k závodu a zaplacením startovného závodník stvrzuje, že bez výhrad souhlasí s výše uvedenými propozicemi a pravidly závodu v plném rozsahu.


 

informace: ředitel závodu-Pavel Mich 776 849 368, pavel.mich@seznam.cz

                 časomíra, registrace-Pavel Žák 724 901 108,  registrace@sportchip.cz 

 

 

 

Pravidla závodu Morkovské Chlap 2021

-Závodníci startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzenosti fyzické i psychické připravenosti na závod.

-Účastníci mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

-Pořadatel nehradí škody způsobené na zdraví a majetku vzniklé závodníkům v souvislosti se závodem.

-Všichni závodníci se musí během závodu řídit pokyny pořadatelů a policie.

-Dle vlastního uvážení je na závod povoleno funkční kolo s dvěma na sobě nezávislými brzdami.

-Závodník musí být vybaven bezpečnostní přilbou, kterou musí mít nasazenou na hlavě po celou dobu cyklistické části závodu.

-Závodník musí absolvovat celou trasu s elektronickým čipem umístěným na kotníku, jinak nebude v cíli klasifikován.

-Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele a nesmí se upravovat, jsou vázané na přihlášku a jsou nepřenosné na jinou osobu.

-Měřicí elektronický čip je povinen mít závodník po celou dobu závodu na kotníku, čipy jsou majetkem pořadatele a závodník je povinen po dokončení závodu čip odevzdat v cílovém prostoru časoměřičům. V případě neodevzdá-li závodník po závodě čip pořadateli je pořadatel oprávněn vymáhat po závodníku náhradu za čip v částce 300,- kč.

-Klasifikováni budou pouze závodnici, kteří absolvují celou trasu včetně všech průjezdních kontrol.

-Závod se jede za plného silničního provozu a závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu.

-Pořadatel může použít mnou poskytnutá data pro potřeby závodu s tím, že budou náležitě chráněna ve smyslu platného zákona.

-Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada startovného nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.

-V případě živelné pohromy, epidemie, nebo jiné předem nepředvídatelné katastrofy se startovné nevrací

-Účastník akce registrací do závodu a zaplacením startovného stvrzuje, že splňuje všechny podmínky pro účast na hromadných akcích, které se týkají onemocnění Covid-19 platných k datu závodu.

-V případě neúčasti se startovné nevrací, pouze do 7.7.2021 lze za poplatek 100kč převést na jinou osobu.

-Souhlasím s pořizováním mé podobizny, obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Morkovské Chlap (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.biketriatlonmorkovice.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek.

 

Přihlášením k závodu a zaplacením startovného závodník stvrzuje, že bez výhrad souhlasí s výše uvedenými propozicemi a pravidly závodu v plném rozsahu.