Bike Triatlon Morkovice pořádá 4. ročník závodu v přespolním běhu.

MORKOVSKÉ PODZIMNÍ BĚH

 

 

Sobota 24.11. 2018

 

Pořadatel:             BIKE TRIATLON MORKOVICE o.s.

Místo konání:        Start i cíl na parkovišti před městským úřadem

Prezence:             od 9 do 10:15 v restauraci Sýpka cca 50m od místa startu

Start:                   11:00 obě trasy zároveň

Startovné:            150kč

V ceně startovného: zázemí, zabezpečení trati, přesné změření vašeho sportovního výkonu čipovou časomírou, pití v cíli.

 

Přihlášky: na místě v den závodu, nebo online: my4.raceresult.com/111011/registration?lang=cz&mode=1&contest=-1

 

Trasa 11km s výběhem na kopec Klešťenec převýšení 330m

muži do 39 let

muži nad 40 let

ženy do 39 let

ženy nad 40 let

 

Trasa 7 km zvlněný terén převýšení do 150m

muži

ženy

 

Vyhlášení vítězů ve 13h v restauraci Sýpka. Pro 3 nejrychlejší časy na trase 11km finanční odměny ve výši:

1.místo 1000kč

2.místo 750kč

3.místo 500kč

nejrychlejší žena na trase 11km 500kč

Ostatní kategorie věcné ceny.

Podmínky závodu:

-Závodníci startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzenosti fyzické i psychické připravenosti na závod.

-Účastníci mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

-Pořadatel nehradí škody způsobené na zdraví a majetku vzniklé závodníkům v souvislosti se závodem.

-Všichni závodníci se musí během závodu řídit pokyny pořadatelů a policie.

-Závodník musí absolvovat celou trasu s elektronickým čipem umístěným na levém kotníku, jinak nebude v cíli klasifikován.

-Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele a nesmí se upravovat, jsou vázané na přihlášku a jsou nepřenosné na jinou osobu.

-Měřicí elektronický čip je povinenmít závodník po celou dobu závodu na levém kotníku, čipy jsou majetkem pořadatele a závodník je povinen po dokončení závodu čip odevzdat v cílovém prostoru časoměřičům. V případě neodevzdá-li závodník po závodě čip pořadateli je pořadatel oprávněn vymáhat po závodníku náhradu za čip v částce 300,- kč.

-Klasifikováni budou pouze závodnici, kteří proběhnou celou trasu včetně všech průjezdních kontrol.

-Pořadatel může použít mnou poskytnutá data pro potřeby závodu s tím, že budou náležitě chráněna ve smyslu platného zákona.

-Každý účastník souhlasí s pořizování fotografií své osoby pro potřeby propagace závodu.