Bike Triatlon Morkovice pořádá 4. ročník závodu v přespolním běhu.

MORKOVSKÉ PODZIMNÍ BĚH

 

Neděle 11. 11. 2018

 

Pořadatel:             BIKE TRIATLON MORKOVICE o.s.

Místo konání:        Sokolovna Morkovice

Prezence:             od 9 do 10:15

Start:                   11:00 na Sokolské  zahradě Morkovice

Startovné:            100kč

V ceně startovného: zázemí, zabezpečení trati, přesné změření vašeho sportovního výkonu čipovou časomírou, pití v cíli.

 

Přihlášky: pouze na místě v den závodu.

 

Délka závodu: 11,5 km a 8 km

 
 

Trať vede po zpevněných cestách a lesních pěšinách pro běh za každého počasí.  Po startu je trať mírně do kopce v délce 2 km, poté ostré stoupání lesní cestou délky 1,5 km s výběhem na vrchol Kleštěnec (4 km). Dále seběh po zpevněné cestě k místu zvaném Strašná (8 km)  a poté lesní a polní cestou opět z kopce do cíle na sokolské zahradě. Převýšní trati 250m.

Trasa 8km tratě je obdobná jako u hlavního závodu, vynecháne je pouze nevyšší bod závodu Kleštěnec. 

Ceny: Pro první 3 v kategorii medaile.

 

Kategorie pro hlavní závod 11,5 km:

Muži1 do 39 let  -      (1979 a mladší)           Ženy1 do 39 let-       (1979 a mladší)

Muži2 40 let a více-   (1978 a starší)            Ženy2 40 let a více  (1978 a starší)

Kategorie pro hlavní závod 8 km:

Muži bez omezení věku

Ženy bez omezení věku

              

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a plně odpovídají za škody na zdraví a majetku způsobené sobě, nebo druhým osobám a pořadateli. Všichni závodníci jsou povinni pohybovat se po vyhrazených cestách a dodržovat pravidla fair play. Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu těchto propozic.

 

Více informací na telefonech: 776 849 368 a 724 901 108

 

 

MORKOVSKÉ PODZIMNÍ BĚH