Bike Triatlon Morkovice pořádá 5. ročník závodu v přespolním běhu.

 

 

MORKOVSKÉ PODZIMNÍ BĚH trasy 5 a 10km

 

Sobota 30. 11. 2019

 

Pořadatel: BIKE TRIATLON MORKOVICE o.s.

Místo konání: Sokolovna Morkovice

Prezence: od 11 do 12:30

Start: obě trasy ve 13:00 na Sokolské zahradě Morkovice

Startovné: 150kč 

V ceně startovného: zázemí, zabezpečení trati, přesné změření vašeho sportovního výkonu čipovou časomírou s mezičasem,drobné občerstvení na trati závodu a v cíli.

Trasy:

10km

muži do 40 let

muži nad 40 let

ženy 

5km

muži

ženy

 

Trasy povedou převážně po zpevněných cestách, závodníci trasy 5km poběží okruh 1x, závodníci trasy 10km absolvují okruh 2x.

                                            

Podmínky závodu:

-Závodníci startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzenosti fyzické i psychické připravenosti na závod.

-Účastníci mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

-Pořadatel nehradí škody způsobené na zdraví a majetku vzniklé závodníkům v souvislosti se závodem.

-Všichni závodníci se musí během závodu řídit pokyny pořadatelů a policie.

-Závodník musí absolvovat celou trasu s elektronickým čipem umístěným na levém kotníku, jinak nebude v cíli klasifikován.

-Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele a nesmí se upravovat, jsou vázané na přihlášku a jsou nepřenosné na jinou osobu.

-Měřicí elektronický čip je povinenmít závodník po celou dobu závodu na levém kotníku, čipy jsou majetkem pořadatele a závodník je povinen po dokončení závodu čip odevzdat v cílovém prostoru časoměřičům. V případě neodevzdá-li závodník po závodě čip pořadateli je pořadatel oprávněn vymáhat po závodníku náhradu za čip v částce 300,- kč.

-Klasifikováni budou pouze závodnici, kteří proběhnou celou trasu včetně všech průjezdních kontrol.

-Pořadatel může použít mnou poskytnutá data pro potřeby závodu s tím, že budou náležitě chráněna ve smyslu platného zákona.

-Každý účastník souhlasí s pořizování fotografií své osoby pro potřeby propagace závodu.

 

Propozice ke stažení ZDE