Bike Triatlon Morkovice pořádá 10. ročník závodu horských kol

 

DĚTSKÉ MORKOVSKÉ BAJK

sobota 9.10. 2021

 

Pořadatel: BIKE TRIATLON MORKOVICE, z.s.

Místo konání: změna místa zázemí závodu - Sokolovna Morkovice.

Prezentace: v den závodu od 8:00 do 9:00, platí pro všechny kategorie

Start: dle kategorií viz níže

Startovné: odrážedla 100kč, ostatní 200 Kč (v ceně teplé jídlo)

V ceně startovného: zázemí, zabezpečení trati, profesionální zdravotnické zabezpečení, elektronické měření času, jídlo a pití v cíli závodu, startovní číslo s integrovaným čipem.

Přihlášení možné na tomto webu www.biketriatlonmorkovice.cz/morkovske-bajk/prihlaska/ a to do 6.10.2021, po tomto termínu pouze na místě v den prezentace. Všichni účastníci musí stvrdit svou účast podpisem při prezentaci v den závodu.
Po vyplnění a odeslání online přihlášky Vám budou na Vaši emailovou adresu zaslány pokyny k platbě. Číslo účtu pro platbu 107-9224590207/0100, jako variabilní symbol použijte číslo vygenerované v potvrzovacím emailu.
Přihláška je platná až po zaplacení startovného a závodníci, kteří nebudou mít uhrazeno startovné do 5 dnů od registrace systém automaticky smaže. Poslední termín pro registraci a připsání platby na náš účet je 6.10.2021. Závodníci, kteří nebudou mít 6.10.2021 uhrazené startovné budou ze startovní listiny vyškrtnuti. 
Seznam přihlášených závodníků bude vyvěšen na webu.
Startovné pro dětský závod je stejné předem i na místě ovšem řazení na startu bude probíhat podle startovních čísel a ty budou přidělena podle data registrace tzn. kdo se dříve přihlasí bude mít nižší číslo a tím pádem lepší pozici na startu. Proto neváhejte a registrujte své děti s předstihem, ulehčíte nám registraci a zajistíte svému dítěti lepší pozici na startovním roštu.

 

Závodník může startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

 

Kategorie:

děti 2 - 3 roky – odrážedla 2015-2014) cca 100m
kluci/holky 4 - 5 let (2013-2012) okruh v prostoru startu a cíle
kluci/holky 6 - 7 let.(2011-2010) – 2,5km (1 kolo) 
kluci/holky 8 - 9 let(2009-2008) - 5km (2kola) 
kluci/holky 10 - 12 let(2007-2005) – 7,5km (3 kola) 
děti             2 - 4 roky – odrážedla (2020-2017) - cca 100m v prostoru startu a cíle      start: 9:05
kluci/holky  4 - 5 let pouze kola (2017-2016) - cca 1x 1km červený okruh  okruh         start: 9:15
kluci/holky  6 - 7 let.(2015-2014) – 3km (1 kolomodrý okruh)                                        start: 9:35
kluci/holky  8 - 9 let(2013-2012) - 6km (2kola modrý okruh)                                          start: 10:00
kluci/holky  10 - 12 let(2011-2009) – 9km (3 kola modrý okruh)                                     start: 10:30
 
Časy startů mohou být mírně posunuty v závislosti na dojezdu předchozích kategorií.
 

Mapa tratí dětských závodů:

děti 4- 5 let červený okruh celkové delka okruhu 1 km
děti 6 - 12 let modrý okruh celková délka okruhu 3 km
 
 
 
 
 
Kategorie holky a kluci 13 - 14 let bude probíha v rámci hlavního závodu na trati 27 km.

 

Vyhlášení výsledků bude probíhat po dokončení všech dětských závodů.

 

V jednotlivých kategoriích budou vyhlašovány kluci i holky, pouze však při dokončení 3 a více závodníků v dané kategorii.

Do kategorie zařazují závodníky pořadatelé. Pro zařazení do patřičné kategorie rozhoduje dovršený věk v roce 2021.

Závodník přihlášením do závodu a zaplacením startovného stvrzuje, že splňuje všechny podmínky pro účast na hromadných akcích dle aktuálního nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví ČR.

Závodí se dle harmonogramu závodu. Závodníci jsou povinni dodržovat silniční předpisy a dbát pokynů pořadatelů. Všichni závodníci startují na zodpovědnost zákonného zástupce a plně odpovídají za škody na zdraví a majetku způsobené sobě, nebo druhým osobám a pořadateli. Všichni závodníci jsou povinni pohybovat se po vyhrazených cestách a dodržovat pravidla fair play. Kolo musí být v dobrém technickém stavu. Cyklistická přilba povinná po celou dobu závodu. Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu těchto propozic.

Bližší informace: www.biketriatlonmorkovice.cz, bikettmorkovice@seznam.cz, 724 901 108