Hlavní okruh dětských závodů, nejmladší dvě kategorie budou probíhat v prostoru startu a cíle a na přilehlých prostranství

  

 

Bike Triatlon Morkovice pořádá 5. ročník závodu horských kol

 

DĚTSKÉ MORKOVSKÉ BAJK

Sobota 31.3. 2018

 

Pořadatel: BIKE TRIATLON MORKOVICE, z.s.

Místo konání: prostranství před městským úřadem Morkovice

Prezentace: v den závodu od 8:00 do 9:00, platí pro všechny kategorie

Start: dle kategorií viz níže

Startovné: děti 2-5 let 50Kč, děti 6 -12 let 100 Kč, přihlášení pouze na místě prezentace

V ceně startovného: zázemí, zabezpečení trati, elektronické měření času, občerstvení na trati, jídlo a pití v cíli závodu, !!! startovní číslo s integrovaným čipem se po závodě vrací !!!

 

Přihlášení možné pouze v místě prezentace. Závodník může startovat pouze s písemným souhlasem

zákonného zástupce.

 

Kategorie:

děti 2 - 3 roky – odrážedla 2015-2014) cca 100m
kluci/holky 4 - 5 let (2013-2012) okruh v prostoru startu a cíle
kluci/holky 6 - 7 let.(2011-2010) – 2,5km (1 kolo) 
kluci/holky 8 - 9 let(2009-2008) - 5km (2kola) 
kluci/holky 10 - 12 let(2007-2005) – 7,5km (3 kola) 
děti             2 - 3 roky – odrážedla (2016-2015) - cca 100m                 start: 9:05
kluci/holky  4 - 5 let (2014-2013) - cca 3x 200m okruh                     start: 9:15
kluci/holky  6 - 7 let.(2012-2011) – 2,5km (1 kolo)                           start: 9:35
kluci/holky  8 - 9 let(2010-2009) - 5km (2kola)                                start: 10:00
kluci/holky  10 - 12 let(2008-2006) – 7,5km (3 kola)                         start: 10:30
 
Časy startů mohou být mírně posunuty v závislosti na dojezdu předchozích kategorií.
 
Kategorie holky a kluci 13 - 14 let probíha v rámci hlavního závodu na trati 27 km.

 

Vyhlášení výsledků bude probíhat po dokončení všech dětských závodů.

 

V jednotlivých kategoriích budou vyhlašovány kluci i holky, pouze však při dokončení 3 a více závodníků v dané kategorii.

Do kategorie zařazují závodníky pořadatelé. Pro zařazení do patřičné kategorie rozhoduje dovršený věk v roce 2018.

 

Závodí se dle harmonogramu závodu. Závodníci jsou povinni dodržovat silniční předpisy a dbát pokynů pořadatelů. Všichni závodníci startují na zodpovědnost zákonného zástupce a plně odpovídají za škody na zdraví a majetku způsobené sobě, nebo druhým osobám a pořadateli. Všichni závodníci jsou povinni pohybovat se po vyhrazených cestách a dodržovat pravidla fair play. Kolo musí být v dobrém technickém stavu. Cyklistická přilba povinná po celou dobu závodu. Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu těchto propozic.

Bližší informace: www.biketriatlonmorkovice.cz, bikettmorkovice@seznam.cz, 724 901 108