Bike Triatlon Morkovice pořádá 10. ročník závodu horských kol

 

MORKOVSKÉ BAJK 2021

sobota 9.10.2021

 

MTB maraton, trasy 46km a 27km

 

Trasa na 46km je zařazena do seriálu závodů Karpatské MTB tour.

 

 

Pořadatel: BIKE TRIATLON MORKOVICE z.s.

Místo konání: změna místa zázemí závodu - Sokolovna Morkovice

Prezentace: od 10:00 do 12:00 v budově Sokolovny Morkovice.

Start: v 13:00 před budovou Sokolovny Morkovice trasy 46km a 27 km

Startovné pro trasy 46 a 27 km:

400,- kč předem do 15.9.2021 (online registrace, platba převodem) 

500,- Kč předem do 6.10.2021 (online registrace, platba převodem) 

600,- Kč od 7.10.2021 bez jídla v ceně startovného (online registrace, platba v hotovosti na místě)

V den závodu nepříjmmáme papírové přihlášky, registraci provědte online doma na PC, nebo na místě přes váš mobil či tablet. Na prezentaci pouze nahlaste vaše jméno a startovné uhradte v hotovosti.

Rozhoduje den připsání platby na náš účet, nikoliv termín registrace !!!

kategorie holky a kluci 13-15 let na trase 27km mají startovné předem do 6.10.2021 300 Kč, na místě prezentace 400 Kč.

V ceně startovného: měření čipovou technologií, zázemí, zabezpečení trati pořadateli a profesionální zdravotní službou www.rescuesportovniservis.cz, občerstvení na trati, jídlo a pití po závodě, sprchy ve sportovní hale, možnost mytí kol, parkování zdarma.

 

V případě neúčasti se startovné nevrací, pouze do 6.10.2021 lze za poplatek 100kč převést na jinou osobu.

 

Přihlášení možné zde a to od 9.8.2021 do 6.10. 2021 za snížené startovné, po tomto termínu pouze za plné startovné. 

Po vyplnění a odeslání online přihlášky Vám budou na Vaši emailovou adresu zaslány pokyny k platbě. Číslo účtu pro platbu 107-9224590207/0100, jako variabilní symbol použijte číslo vygenerované v potvrzovacím emailu.

Seznam přihlášených závodníků bude vyvěšen na webu.

 

 

Trasa 46km: 1 okruh zaváděcí (8km) + 2 regulerní okruhy (19 km/okruh)

Převýšení závodu: 1 150 m

Trať vede po zpevněných cestách a lesních pěšinách, sjízdná za každého počasí. Občerstvovací stanice při průjezdu každým kolem.

Časový limit pro dokončení závodu je 4 hodiny.

 

 

Trasa 27km: 1 okruh zaváděcí (8km) + 1 regulerní okruh (19 km/okruh)

Převýšení závodu: 600m

Trasa je určena pro rekreační cyklisty, kteří si chtějí vyzkoušet závod horských kol a netroufnou si, nebo nemají z jara natrénováno na trasu 46km.

 

 

Kategorie:

 

Trasa 46km dlouhá trasa

MUŽI

- M1 15-19 let (2006-2002)

- M2 20-29 let (2001-1992)

- M3 30-39 let (1991-1982)

- M4 40-49 let (1981-1972)

- M5 50-59 let (1971-1962)

-M6 nad 60 let (1961-1920)

 

ŽENY

-Ženy 1 - 15-35 let (2006-1986)

- Ženy 2 - nad 36 let (1985 -1921)

 

SOUTĚŽ TEAMŮ na dlouhé trase o bečku piva !!!!

do soutěže teamu se počítají 3 nejrychlejší časy závodníků se stejným názvem teamu, počet závodníků v teamu není omezen. Pokud budou chtít další závodníci stejného klubu sestavit pro soutěž další team je třeba odlišit názvem. Systém bude sčítat časy na základě přesného názvu teamu, proto dbejte, aby všichni závodníci daného teamu měli název zapsaný stejně. Po dokončení závodu již nebude možné team měnit.

Cena pro první team bude 50l bečka piva !!!! 2. a 3. team získají věcné ceny a piva v lahvích :-)

 

Trasa 27km krátká trasa

- Muži bez rozdílu věku

- Ženy bez rozdílu věku

- Kluci 13 - 14 let (2008-2007)

- Holky 13 - 14 let (2008-2007)

Startovné pro kategorii holky a kluci 13 - 14 let - 300 Kč do 30.3.2021 a 400kč na místě.

Trasa 27km se nezapočítává do seriálu Karpaty MTB tour.

 

Vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií bude probíhat od 17:00 hod.

Jednotlivé kategorie budou vyhlašovány pouze při dokončení 3 a více závodníků v dané kategorii.

 

Ceny:

Závodníci na 1. až 3. místě obdrží poháry a věcné ceny.

 

Řazení na startu:

 

Trasa 46km

1.koridor: startovní čísla 1-50 ( 40 závodníků z minulého ročníku +10x divoké karty)

2.koridor: startovní čísla 51-150 ( 41.-100.tý závodník z minulého ročníku + 40x divoké karty)

Žádosti o divoké karty zasílejte na email bikettmorkovice@seznam.cz do předmětu "divoká karta" a do textu emailu zadejte výsledky z jiných závodů, na základě kterých posoudíme přidělení divoké karty.

Podmínkou pro zařazení do 1. a 2. koridoru je být přihlášen a mít zaplaceno do 23.3.2021!!!

3.koridor: startovní čísla: 151-300 volné řazení

Trasa 27km

4.koridor krátká trasa startovní čísla 301 a více volné řazení

 

Ze startu bude pořiziván záznam a závodníci, kteří nedodrží koridor budou penalizováni 5 minutami k výslednému času !

 

Pravidla závodu Morkovské Bajk 2021

-Závodníci startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzenosti fyzické i psychické připravenosti na závod.

-Účastníci mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

-Pořadatel nehradí škody způsobené na zdraví a majetku vzniklé závodníkům v souvislosti se závodem.

-Všichni závodníci se musí během závodu řídit pokyny pořadatelů a policie.

-Dle vlastního uvážení je na závod povoleno funkční horské, nebo trekingové kolo s dvěma na sobě nezávislými brzdami.

-Závodník musí být vybaven bezpečnostní přilbou, kterou musí mít nasazenou na hlavě po celou dobu závodu.

-Závodník musí objet celou trasu se startovním číslem na řidítkách a s elektronickým čipem umístěným na přední vidlici, jinak nebude v cíli klasifikován.

-Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele a nesmí se upravovat, jsou vázané na přihlášku a jsou nepřenosné na jinou osobu.

-Měřicí elektronický čip je povinen mít závodník po celou dobu závodu na přední vidlici, čipy jsou majetkem pořadatele a závodník je povinen po dokončení závodu čip odevzdat v cílovém prostoru časoměřičům. V případě neodevzdá-li závodník po závodě čip pořadateli je pořadatel oprávněn vymáhat po závodníku náhradu za čip v částce 300,- kč.

-Klasifikováni budou pouze závodnici, kteří projedou celou trasu včetně všech průjezdních kontrol.

-Závod se jede za plného silničního provozu a závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu.

-Pořadatel může použít mnou poskytnutá data pro potřeby závodu s tím, že budou náležitě chráněna ve smyslu platného zákona.

-Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada startovného nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.

-V případě živelné pohromy, epidemie, nebo jiné předem nepředvídatelné katastrofy se startovné nevrací

-V případě neúčasti se startovné nevrací, pouze do 6.10.2021 lze za poplatek 100kč převést na jinou osobu.

Závodník přihlášením do závodu a zaplacením startovného stvrzuje, že splňuje všechny podmínky pro účast na hromadných akcích dle aktuálního nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví ČR.

-Souhlasím s pořizováním mé podobizny, obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Morkovské Bajk (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.biketriatlonmorkovice.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek.

 

Bližší informace:  bikettmorkovice@seznam.cz, 724 901 108