Bike Triatlon Morkovice pořádá 0. ročník závodu gravelových a horských kol

Gavel Kriterium 2022

 

Neděle 12. 6. 2022

Pořadatel: BIKE TRIATLON MORKOVICE o.s.

Místo konání: Sokolovna Morkovice

Prezence: od 9:30 do 10:15

Start: letmý 10:30 na Sokolské zahradě Morkovice směr polní cesta, ostrý  polní  kde po uskupení jezdců proběhne ostrý start odmávnutím pořadatele


 

Startovné:  předem 200 Kč do 8.6.2022, v den závodu 300 Kč 

Pro výši startovného rozhoduje datum připsání platby na náš účet nikoliv termín registrace online.

Přihlášení možné online a to od 13.4.2022 do 12.6. 2022.

V den závodu nepřijímáme papírové přihlášky, registraci proveďte online doma na PC, nebo na místě přes váš mobil či tablet. Na prezentaci pouze nahlaste vaše jméno a startovné uhraďte v hotovosti.

Po vyplnění a odeslání online přihlášky Vám budou na Vaši emailovou adresu zaslány pokyny k platbě.

Pro výší startovného rozhoduje den připsání platby na náš účet, nikoliv termín registrace !!!

V případě neúčasti se startovné nevrací, pouze do 3.6.2022 lze za poplatek 100kč převést na jinou osobu.

V ceně startovného: měření čipovou technologií, zázemí, zabezpečení trati pořadateli, v cíli možné zakoupit občerstvení, možnost mytí kol, parkování zdarma.

Kategorie:

Junioři do 18 let

Muži 19-39 let

Muži 40+

Ženy OPEN (při vyšším počtu přihlášených závodnic, budou ketegorie upraveny)

 

Trasa ohruhu vede převážně po zpevněných cestách, 6x6 km (36km, 420 v.m.)

                             

Vyhlášení výsledků, ceny:

12:00h, závodníci na 1. až 3. místě obdrží poháry.

 

Řazení na startu:

Bude upřesněno dle množství přihlášených závodníků do jednotlivých závodů.

V případě nutnost rozřazení závodníků do startovních bloků si pořadatel vyhrazuje právo přidělit divoké karty, případně přidělovat startovní čísla dle data registrace.

 

Podmínky a Pravidla závodu Gravel Kriterium 2022

 -Závodníci startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení fyzické i psychické připravenosti na závod.

 

-Účastníci mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

-Pořadatel nehradí škody způsobené na zdraví a majetku vzniklé závodníkům v souvislosti se závodem.

-Všichni závodníci se musí během závodu řídit pokyny pořadatelů a policie.

-Dle vlastního uvážení je na závod povoleno funkční horské, nebo trekingové kolo s dvěma na sobě nezávislými brzdami.

-Závodník musí být vybaven bezpečnostní přilbou, kterou musí mít nasazenou na hlavě po celou dobu závodu.

-Závodník musí objet celou trasu s elektronickým čipem umístěným na přední vidlici, nebo startovním čísle -  jinak nebude v cíli klasifikován.

-Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele a nesmí se upravovat, jsou vázané na přihlášku a jsou nepřenosné na jinou osobu.

-Klasifikováni budou pouze závodnici, kteří projedou celou trasu včetně všech průjezdních kontrol.

-Závod se jede za plného silničního provozu a závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu.

-Pořadatel může použít mnou poskytnutá data pro potřeby závodu s tím, že budou náležitě chráněna ve smyslu platného zákona.

-Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada startovného nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.

-V případě živelné pohromy, epidemie, nebo jiné předem nepředvídatelné katastrofy se startovné nevrací

-V případě neúčasti se startovné nevrací, pouze do lze za poplatek 100kč převést na jinou osobu.

Závodník přihlášením do závodu a zaplacením startovného stvrzuje, že splňuje všechny podmínky pro účast na hromadných akcích dle aktuálního nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví ČR.

-Souhlasím s pořizováním mé podobizny, obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Gravel Kriterium(dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.biketriatlonmorkovice.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek.

 

Bližší informace:  bikettmorkovice@seznam.cz, 724 901 108

 

 

 

Více zde: https://www.biketriatlonmorkovice.cz/gravel-kriterium/e